Άγιος Στέφανος Λέσβου: Τροφοδότηση με καύσιμη ύλη του καμινιού
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MAN_CERAM_01_077.JPG
Τίτλος
Άγιος Στέφανος Λέσβου: Τροφοδότηση με καύσιμη ύλη του καμινιού
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος, Εργαστήριο κεραμικής του Δ. Κουβδή, φωτ 077. Η Παρασκευή, σύζυγος του Δημητρού, βοηθάει στην τροφοδότηση του καμινιού με ξύλα. Διαδικασία πολύωρη και επίπονη, μέχρι το καμίνι να πυρακτωθεί κατάλληλα για να ψηθούν τα κεραμικά. Διαδικασία που θα ολοκληρωθεί αργά τη νύχτα.
Χρόνος λήψης
12/8/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εργαστήριο, εργαστήρια.
Κεραμική.
Παραδοσιακά επαγγέλματα.
Παραδοσιακή τέχνη.