Φιλαδελφεύς, Μνημεία Αθηνών (1928, 1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Φιλαδελφεύς, Μνημεία Αθηνών (1928, 1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς, Μνημεία Αθηνών. Ιστορικός, αρχαιολογικός και καλλιτεχνικός οδηγός πάντων των εν Αθήναις και τη Αττική αρχαίων, μεσαιωνικών και νεωτέρων μνημείων (Εκδόσεις Ιστορίας και Τέχνης, 10η έκδ. βελτιωμένη και συμπληρωμένη, Αθήνα 1994)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7512-00-6
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Π. Δ. Σακελλάριος (εκδότης)
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1928
Λέξεις - κλειδιά
Αθήνα.
Αρχαίος ναός.
Αρχαιότητες.
Αττική.
Βυζαντινά μνημεία.
Ιερό / Ιερά.