Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου (το 2016)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_PREH_DIKILI_005.JPG
Τίτλος
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός: Η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου (το 2016)
Περιγραφή
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός της Νεολιθικής εποχής (Αν. Μακεδονία) φωτ 05. Χαμένος στην εξοχή, ανάμεσα στην Καβάλα και τη Δράμα και πολύ κοντά στους Φιλίππους, ένας από τους σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στα Βαλκάνια, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο.
Χρόνος λήψης
25/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Νεολιθική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.