Ντικιλί Τας, στο αρχαιολογικό γραφείο και εργαστήριο δίπλα στον νεολιθικό οικισμό
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_PREH_DIKILI_043.JPG
Τίτλος
Ντικιλί Τας, στο αρχαιολογικό γραφείο και εργαστήριο δίπλα στον νεολιθικό οικισμό
Περιγραφή
Ντικιλί Τας, προϊστορικός οικισμός της Νεολιθικής εποχής (Αν. Μακεδονία) φωτ 043. Ξεφυλλίζοντας ένα από τα Αρχαιολογικά Ημερολόγια των ανασκαφέων
Χρόνος λήψης
25/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογία.
Εγνατία οδός.
Μακεδονία Ανατολική.
Νεολιθική εποχή.
Προϊστορικός οικισμός.