Λέων Αμφιπόλεως: η πίσω πλευρά του μνημείου που αντικρίζει τον Στρυμονικό κόλπο
[Φωτογραφικό υλικό]

GM_SER_LEON_A_031.jpg
Τίτλος
Λέων Αμφιπόλεως: η πίσω πλευρά του μνημείου που αντικρίζει τον Στρυμονικό κόλπο
Περιγραφή
Λέων της Αμφιπόλεως (στην παλαιά Εγνατία, στις εκβολές του Στρυμόνα, Νομός Σερρών) φωτ 31.
Χρόνος λήψης
26/11/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εγνατία οδός.
Ελληνιστική εποχή.
Μακεδονία Ανατολική.
Μνημείο.
Στρυμόνας ποταμός.