Ο Πύργος της Απολλωνίας (το 1982): οι δύο τελευταίοι όροφοι με το καμαρωτό παράθυρο και τη ζεματίστρα
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_KAV_BYZl_TOWER_APOL_005a.jpg
Τίτλος
Ο Πύργος της Απολλωνίας (το 1982): οι δύο τελευταίοι όροφοι με το καμαρωτό παράθυρο και τη ζεματίστρα
Περιγραφή
Πύργος Απολλωνίας (στον Νομό Καβάλας) φωτ 05α. Λεπτομέρεια της βόρειας πλευράς του πυργόσπιτου
Χρόνος λήψης
31/7/1982
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μακεδονία Ανατολική.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Πύργος, πύργοι.