Μελένικο (το 1983): Ο Μελενίκειος ποταμός στην Δ είσοδο του εντυπωσιακού οικισμού
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_002.jpg
Τίτλος
Μελένικο (το 1983): Ο Μελενίκειος ποταμός στην Δ είσοδο του εντυπωσιακού οικισμού
Περιγραφή
Μελένικο / Melnik (ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 02. Ο Μελενίκειος (βουλγ. Μπίστριτζα) είναι παραπόταμος του Στρυμόνα.
>>>> Στο Συνοδευτικό Υλικό θα βρείτε κι άλλες φωτ, καθώς κι ένα πολύ βοηθητικό χαρτογραφικό σκαρίφημα του οικισμού <<<<<<<<<ι
Χρόνος λήψης
3/1983
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βαλκανικά ποτάμια.
Βουλγαρία.
Μελένικο / Melnik.
Ποτάμι.