Μελένικο το 1983
[Φωτογραφικό υλικό]

B_BLAG_MEL_003.jpg
Τίτλος
Μελένικο το 1983
Περιγραφή
Μελένικο (ΝΔ Βουλγαρία) φωτ 03.
Χρόνος λήψης
3/1983
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΜΚ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μελένικο / Melnik.
Σπίτι, σπίτια.