Το Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης ή Τζαμί Vezir Hasan Πασά
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_306a.JPG
Τίτλος
Το Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης ή Τζαμί Vezir Hasan Πασά
Περιγραφή
Μυτιλήνη, φωτ 306a. Άποψη της πρόσοψης του κτηρίου. Το Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης (Τζαμί Vezir Hasan Πασά) βρίσκεται στην Επάνω Σκάλα, είναι ιδιόκτητο και σήμερα στεγάζει κατάστημα γεωργικών ειδών. Κάποτε ήταν ένα από τα δύο τζαμιά που είχαν ανεγερθεί στον παραλιακό δρόμο του λιμανιού της Επάνω Σκάλας. Κτίσμα μάλλον των αρχών του 20ού αι., μετά από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το νησί το 1867. Είναι μονώροφο και καλυπτόταν άλλοτε, με δίριχτη κεραμοσκεπή (σήμερα με ξύλινη τετράριχτη στέγη και γαλλικά κεραμίδια). Είναι χτισμένο με τούβλα από το Γενιτσαροχώρι του Αϊβαλιού, όπως και τα περισσότερα τζαμιά της Μυτιλήνης μετά τον σεισμό του 1867. Στην πρόσοψη υπάρχει εντειχισμένη πλάκα με οθωμανική επιγραφή και χρονολογική ένδειξη το 1738, που ανάγεται όμως σε παλαιότερο κτίσμα που πρέπει να υπήρχε στο ίδιο σημείο.
Χρόνος λήψης
24/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.