Θεοχαρίδης, «Οι Τζαμπλάκωνες» (1963)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Θεοχαρίδης, «Οι Τζαμπλάκωνες» (1963)
Συγγραφέας
Γεώργιος Ι. Θεοχαρίδης
Τίτλος
«Οι Τζαμπλάκωνες: συμβολή εις την βυζαντινήν μακεδονικήν πρωσοπογραφίαν του ΙΔ΄αιώνος»
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Περιοδικό.
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Μακεδονικά
Αρ. τεύχους
5 (1963)
Σελίδες
σσ. 125-183
Ιστοσελίδα
ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika
Αρ. σελίδων
59
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Άρθρο / Άρθρα.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αλέξιος Απόκαυκος, μέγας δούκας.
Αλυκή.
Αρχεία.
Βατοπέδι, αθωνική Μονή.
Βυζαντινές πηγές.
Βυζαντινή προσωπογραφία.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Θεσσαλονίκη.
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης.
Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος.
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός.
Κτηματίας.
Μακεδονία.
Μακεδονία Ανατολική.
Μεσαιωνική Σερβία.
Μοναστήρια.
Μοναστηριακά κέντρα.
Παλαιολόγοι.
Προσωπογραφία.
Πύργος, πύργοι.
Σέρρες / Σέρραι.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Φυλακή.