Κάτοψη του Κάστρου της Μυτιλήνης και το υδρευτικό σύστημα
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_274a.JPG
Τίτλος
Κάτοψη του Κάστρου της Μυτιλήνης και το υδρευτικό σύστημα
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 274a. Κάτοψη του Κάστρου της Μυτιλήνης με πληροφορίες για τις δεξαμενές, τα πηγάδια, τα αποχωρητήρια και τους αγωγούς απορροής υδάτων (από πληροφοριακή πινακίδα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας).
Το κτίσμα με την ένδειξη 1 είναι η Κινστέρνα, με την ένδειξη 5 και 7 είναι οι οθωμανικές κρήνες, με τις ενδείξεις 2 και 3 είναι κατάλοιπα οθωμανικών οικιών και το κτήριο με την ένδειξη 10 είναι το συγκρότημα των Φυλακών-Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Χρόνος λήψης
25/6/2016
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Σχέδια, όψεις.
Ύδρευση.