Παλαιά Αργυρούπολη / Γκιουμουσχανέ τον Μάιο του 2003: Γενική άποψη του ερειπιώνα
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_G_EG_021.jpg
Τίτλος
Παλαιά Αργυρούπολη / Γκιουμουσχανέ τον Μάιο του 2003: Γενική άποψη του ερειπιώνα
Περιγραφή
Παλαιά Αργυρούπολη / Eski Gümüşhane (σήμερα Süleymaniye Mahallesi) στα Δ της νέας πόλης, φωτ 21. Λήψη από τα νότια-νοτιοανατολικά.
Χρόνος λήψης
17/5/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολικός Πόντος.
Αργυρούπολη / Γκιουμουσχανέ.
Χαλδία, επαρχία.