Άβδηρα (Ιούνιος 1996): Ο λιμενίσκος
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_X_AB_024.jpg
Τίτλος
Άβδηρα (Ιούνιος 1996): Ο λιμενίσκος
Περιγραφή
Άβδηρα (Νομός Ξάνθης), φωτ 24. Το νότιο λιμάνι της αρχαίας πόλεως.
Χρόνος λήψης
15/6/1996
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άβδηρα.
Δυτική Θράκη.
Λιμάνι.