Ο Ιππέας της Μαντάρα (κοντινό) το 1993
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_SH_MAD_HORSE_002.jpg
Τίτλος
Ο Ιππέας της Μαντάρα (κοντινό) το 1993
Περιγραφή
Νομός Σούμεν / Shumen Oblast, Βραχογραφία: Ο ιππέας της Μαντάρα (Madara), φωτ 03.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Άλογο, άλογα.
Βουλγαρικό Χανάτο.
Βραχογραφία.
Έφιππος, έφιπποι / Καβαλάρης.