Μονή Μπάτσκοβο (το 1993, πριν από την ανακαίνιση): Η στοά της εκκλησίας των Αρχαγγέλων με τοιχογραφίες του 1841
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_BA_Mon_a_014.jpg
Τίτλος
Μονή Μπάτσκοβο (το 1993, πριν από την ανακαίνιση): Η στοά της εκκλησίας των Αρχαγγέλων με τοιχογραφίες του 1841
Περιγραφή
Μονή Μπάτσκοβο (παλαιά Πετριτζονίτισσα), στον αυλόγυρο φωτ 14.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μοναστήρια.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.