Στο βόρειο λιμάνι της Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_N_010.jpg
Τίτλος
Στο βόρειο λιμάνι της Σωζούπολης
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 10.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρκα.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.