Το σπίτι της 16χρονης Στέλλας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_050.jpg
Τίτλος
Το σπίτι της 16χρονης Στέλλας
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ. 50.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Σπίτι, σπίτια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.