Σωζούπολη: Το παλαιό καρνάγιο στο βόρειο λιμάνι (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_N_007.jpg
Τίτλος
Σωζούπολη: Το παλαιό καρνάγιο στο βόρειο λιμάνι (το 1993)
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 07. Και πίσω: ένα από τα νέα συγκροτήματα κατοικιών, που ξεφυτρώνουν κάθε μήνα ύστερα από την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισμού».
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ναυτόκοσμος.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.