Φορητή εικόνα με τους δώδεκα αποστόλους, τον Χριστό στη λίμνη Γαλιλαία και τους αγίους Γεώργιο και Ιωάννη
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_EK02_020a.jpg
Τίτλος
Φορητή εικόνα με τους δώδεκα αποστόλους, τον Χριστό στη λίμνη Γαλιλαία και τους αγίους Γεώργιο και Ιωάννη
Περιγραφή
Περιγραφή Σωζόπολις / Sozopol, ναός Αγίου Γεωργίου (Sveti Georgi) φωτ 20α. Η φορητή εικόνα με τα έντονα τριανταφυλλένια χρώματα, χαρακτηριστικό της λαϊκής αγιογραφίας του 19ου αι. σε αυτή την περιοχή, χωρίζεται σε δύο μέρη. Πάνω: Μέσα σε δόξα, ο Χριστός ευλογεί τους δώδεκα αποστόλους, που κρατούν τον ναό της Αναστάσεως. Κάτω: Αριστερά, ολόσωμος ο άγιος Γεώργιος (με στρατιωτική στολή, αλλά χωρίς άλογο), στο κέντρο το θαύμα του Χριστού στη λίμνη της Γαλιλαίας / Τιβεριάδας, και δεξιά, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η εικόνα είναι τοποθετημένη στον βόρειο τοίχο του ναού ανάμεσα σε δύο παράθυρα.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γεώργιος, άγιος.
Εικόνα φορητή.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.