Τα αμπέλια της Αγχιάλου φτάνουν μέχρι τη θάλασσα
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ANCH_003.jpg
Τίτλος
Τα αμπέλια της Αγχιάλου φτάνουν μέχρι τη θάλασσα
Περιγραφή
Αγχίαλος / Pomorie (στον Νομό Μπουργκάζ) φωτ 03.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγχίαλος / Πομόριε.
Αμπελοκαλλιέργεια.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.