Βάρκες στο νότιο λιμάνι της Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_EK_006.jpg
Τίτλος
Βάρκες στο νότιο λιμάνι της Σωζούπολης
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol, οικογενειακά εκκλησάκια-«τάματα» των Ελλήνων ψαράδων, φωτ. 06.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.