Παράθυρο στον Εύξεινο
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_OIK_073.jpg
Τίτλος
Παράθυρο στον Εύξεινο
Περιγραφή
Σωζόπολις / Sozopol φωτ 73.
Χρόνος λήψης
17/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.