Μονή Συμεών Στυλίτη: Το απομεινάρι του κίονα του Στυλίτη στο κεντρικό οκταγωνικό «αίθριο»
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_BYZ_SYMEON_115c.JPG
Τίτλος
Μονή Συμεών Στυλίτη: Το απομεινάρι του κίονα του Στυλίτη στο κεντρικό οκταγωνικό «αίθριο»
Περιγραφή
Μονή Συμεών Στυλίτη φωτ 115c.
Χρόνος λήψης
3/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μοναστήρια.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Συμεών ο Στυλίτης.
Συρία ΒΔ.