Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη (γνωστή και ως «Αγία Σοφία»): Τουριστικά μαγαζάκια έξω από τη νότια πλευρά του μνημείου το 1993
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_003.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη (γνωστή και ως «Αγία Σοφία»): Τουριστικά μαγαζάκια έξω από τη νότια πλευρά του μνημείου το 1993
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 03.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.