Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: το κεντρικό κλίτος και το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_EK01byze_007.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: το κεντρικό κλίτος και το Ιερό
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Παλαιά Μητρόπολη («Αγία Σοφία») φωτ 07. Η ερειπωμένη παλαιά μητρόπολη της Μεσημβρίας, στο κέντρο περίπου του οικισμού, είναι μια καλοχτισμένη τρίκλιτη βασιλική διαστάσεων 25,50 x 20,20 μ. Το κεντρικό κλίτος (9,30 μ. πλάτος) χωρίζεται από τα πλαϊνά (3,75 μ. πλάτος το καθένα) με δύο αρκετά βαριές πεσσοστοιχίες, αντί των πολύ κομψότερων κιονοστοιχιών. Στο Ιερό υπάρχει σύνθρονο (δες επόμενες φωτ).
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.