Στον αυλόγυρο της Νέας Μητροπόλεως της Μεσημβρίας
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_05byzm-ot_B003.jpg
Τίτλος
Στον αυλόγυρο της Νέας Μητροπόλεως της Μεσημβρίας
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Νέα Μητρόπολη / Άγιος Στέφανος, αυλόγυρος φωτ 03.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Ορθόδοξες εκκλησίες.