Νέα Μητρόπολη Μεσημβρίας: Αφιερωματική επιγραφή των Μεσεμβριανών καραβοκύρηδων το 1816
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_05byzm-ot_B006.jpg
Τίτλος
Νέα Μητρόπολη Μεσημβρίας: Αφιερωματική επιγραφή των Μεσεμβριανών καραβοκύρηδων το 1816
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Νέα Μητρόπολη / Άγιος Στέφανος, αυλόγυρος φωτ 06. Ανάμεσα σε παλαιές ταφόπλακες και διάφορα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη φερμένα από άλλες εκκλησίες για φύλαξη στον αυλόγυρο της Νέας Μητρόπολης, υπάρχει κι αυτό το ενεπίγραφο σπάραγμα από κάποια μαρμάρινη κατασκευή. Στην επιγραφή διαβάζουμε: «ΤΩΝ ΕΛΕΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΕΩΝ 1816».
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Καραβοκύρηδες.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.