Πληροφορική πινακίδα με κάτοψη του τετρακιόνιου Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_08byzl_004.jpg
Τίτλος
Πληροφορική πινακίδα με κάτοψη του τετρακιόνιου Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, βυζαντινός ναός Αγ. Ιωάννη Αλειτούργητου φωτ 04.
Χρόνος λήψης
19/10/2006
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινά μνημεία.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.