Αρχαίες άγκυρες στο υποτυπώδες μουσείο της Μεσημβρίας (το 1987)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_024.jpg
Τίτλος
Αρχαίες άγκυρες στο υποτυπώδες μουσείο της Μεσημβρίας (το 1987)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Υποτυπώδης Αρχαιολογική Συλλογή (πριν από την ίδρυση του Αρχ. Μουσείου) φωτ 01.
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, άγκυρες.
Εικοστός αιώνας.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Μουσείο.