Φιλιππούπολις / Plovdiv: Αγάλματα στο αναστηλωμένο ανατολικό τμήμα του άνω ορόφου της σκηνής του Θεάτρου
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_TH_024.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολις / Plovdiv: Αγάλματα στο αναστηλωμένο ανατολικό τμήμα του άνω ορόφου της σκηνής του Θεάτρου
Περιγραφή
Φιλιππούπολις / Plovdiv: Ρωμαϊκό Θέατρο, φωτ. 24. Τα αγάλματα έχουν επανατοποθετηθεί στη μαρμάρινη πρόσοψη της σκηνής. Κάτω, διακρίνεται τμήμα της ελληνικής επιγραφής στο επιστύλιο (μεγάλες φθορές).
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αυτοκράτορες.
Γλυπτό, γλυπτά.
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.