Ο ξυλόγλυπτος δικέφαλος σε ένα από τα πανό του εικονοστασίου της Αγ. Μαρίνας, Φιλιππούπολη 1993
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_049a.jpg
Τίτλος
Ο ξυλόγλυπτος δικέφαλος σε ένα από τα πανό του εικονοστασίου της Αγ. Μαρίνας, Φιλιππούπολη 1993
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 49α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δικέφαλος αετός.
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.