Κορομηλά, Αγχίαλος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κορομηλά, Αγχίαλος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
Συγγραφέας
Μαριάννα Κορομηλά
Τίτλος
Αγχιάλη, Αγχίαλος και Αχελώ: η πυρπολημένη πολιτεία
Χρονολογία
2000-2001
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ού αιώνα (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, πρώτη έκδοση 1991, έκδοση ανανεωμένη και επαυξημένη, Αθήνα 2001)
Σελίδες
5-7, 146-147
Αρ. σελίδων
5
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Γεωγραφικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγχίαλος / Πομόριε.
Αμπελουργία, αμπελουργοί.
Βουλγαρία.
Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα.
Θράκες.
Πυρπόληση.
Τρύφων, άγιος.