Κορομηλά, Εξελληνισμός Θράκης - Μ. Αλέξανδρος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κορομηλά, Εξελληνισμός Θράκης - Μ. Αλέξανδρος (απόσπασμα βιβλίου) (2001)
Συγγραφέας
Μαριάννα Κορομηλά
Τίτλος
Η διείσδυση στο εσωτερικό της Θράκης και η απαρχή του εξελληνισμού των αρχαίων Θρακών - Ο Αλέξανδρος στον Δούναβη, άνοιξη του 335 π.Χ.
Χρονολογία
2000-2001
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ού αιώνα (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, πρώτη έκδοση 1991, έκδοση ανανεωμένη και επαυξημένη, Αθήνα 2001)
Σελίδες
5-7, 148-155
Αρ. σελίδων
11
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
© ΑΠΑΝ
Ναι
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Εθνολογικό / Ανθρωπολογικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ιστορικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Γεωγραφικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αλέξανδρος Α΄ Μακεδονίας.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αργυροχοΐα.
Γέτες, λαός.
Δάκες / Δακοί.
Δούναβης / Ίστρος.
Έβρος ποταμός.
Θησαυρός, εύρημα.
Θράκες.
Θράκες βασιλείς.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Κλασική εποχή.
Φίλιππος Β΄ Μακεδονίας.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.
Χάρτης.