Στις πλαγιές της βόρειας Ροδόπης
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_016.jpg
Τίτλος
Στις πλαγιές της βόρειας Ροδόπης
Περιγραφή
Νότια της Στενημάχου φωτ 16.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Δάση.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.