Εξώπορτα εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην παλαιά Φιλιππούπολη
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_T _116.jpg
Τίτλος
Εξώπορτα εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην παλαιά Φιλιππούπολη
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, φωτ 116.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.