Στην παλαιά Φιλιππούπολη: Σπίτια θεμελιωμένα σε τμήμα του αρχαίου, βυζαντινού και οθωμανικού τείχους
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_T _102.jpg
Τίτλος
Στην παλαιά Φιλιππούπολη: Σπίτια θεμελιωμένα σε τμήμα του αρχαίου, βυζαντινού και οθωμανικού τείχους
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad φωτ 102. Το αρχαίο τμήμα του ανατολικού τείχους και η συνεχής χρήση του. Οι καλά πελεκημένοι ορθογώνιοι παραλληλόγραμμοι δόμοι τοποθετημένοι οριζόντια σε σειρές, οι οποίες αλλού σώζονται δύο ή τρεις κι αλλού τέσσερις, ξεχωρίζει εύκολα από τη μεσαιωνική (βυζαντινή και πρώιμη οθωμανική) τοιχοδομία. Όταν αχρηστεύτηκε ο οχυρωματικός περίβολος, πάνω του στηρίχτηκαν κτίσματα του 18ου-19ου αι.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Οχυρώσεις.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.