Περιοχή Εφέσου: Το Εσώκαστρο ή Άνω κάστρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου / Αγιασολούκ / Ayasuluk İç Kale (Β-ΒΑ πλευρά)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_015b.jpg
Τίτλος
Περιοχή Εφέσου: Το Εσώκαστρο ή Άνω κάστρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου / Αγιασολούκ / Ayasuluk İç Kale (Β-ΒΑ πλευρά)
Περιγραφή
Ευρύτερη περιοχή Εφέσου (Επαρχία (αγροτικός δήμος) Σελτζούκ / Selçuk ilçesi) φωτ 15β. Κάστρο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου (Αγιασολούκ / Ayasuluk): Το Εσώκαστρο ή Άνω Κάστρο (Ayasuluk İç Kale) που περιβάλλεται από ψηλό τείχος και 17 πύργους, άλλους κυκλικούς και άλλους τετράπλευρους. Στη φωτ: Η Β-ΒΑ πλευρά. Στην κορυφή: η λεγόμενη «βασιλική - κινστέρνα», μία πρωτοβυζαντινή βασιλική που μεταβλήθηκε από τους Αϊδίνογλου τον 14ο αι. σε δεξαμενή και μικρό λουτρό. Αριστερά το τζαμί του Εσώκαστρου με τον μιναρέ του. Η Ανατολική Πύλη βρίσκεται αριστερά εκτός φωτ. Η Δυτική Πύλη, από την οποία επικοινωνεί το Εσώκαστρο με το Κάτω Κάστρο, βρίσκεται στην πίσω πλευρά και βλέπει προς τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βυζαντινή Έφεσος.
Εμιράτο.
Ιωνία.
Κάστρο.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Πύργος, πύργοι.