Στην Κρατική ή Δημόσια Αγορά της Εφέσου στην άνω πόλη (Δεκέμβριος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SELE_06_012.jpg
Τίτλος
Στην Κρατική ή Δημόσια Αγορά της Εφέσου στην άνω πόλη (Δεκέμβριος του 2000)
Περιγραφή
Έφεσος, φωτ 12. Πήλινοι σωλήνες για το υδρευτικό σύστημα προσωρινά στοιβαγμένοι στην Κρατική ή Δημόσια Αγορά στην άνω πόλη (ανατολικό τμήμα της Εφέσου). Πίσω: διακρίνονται οι τρεις σειρές κίονες της Βασιλικής Στοάς (της βόρειας από τις στοές που περιέβαλλαν την πάνω Αγορά). Ήταν ένα διώροφο κτίσμα της εποχής του Οκταβιανού Αυγούστου , τέλη 1ου π.Χ.-αρχές 1ου μ.Χ. αιώνα.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγορά.
Αρχαιότητες.
Έφεσος.
Ιωνία.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.