Η βρύση του 18ου αι. στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_02AG_028.JPG
Τίτλος
Η βρύση του 18ου αι. στο Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής (το 2008)
Περιγραφή
Αγίασμα Αγίας Παρασκευής Τενέδου / Bozcaada φωτ 28.
Χρόνος λήψης
3/8/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Βρύση / Κρήνη.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Τένεδος / Bozcaada.