Ερειπωμένο ξωκλήσι στην ύπαιθρο της Τενέδου (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NISIA_TE_A_013.JPG
Τίτλος
Ερειπωμένο ξωκλήσι στην ύπαιθρο της Τενέδου (το 2008)
Περιγραφή
Τένεδος / Bozcaada, ερειπωμένο ξωκλήσι φωτ 13.
Χρόνος λήψης
5/8/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Τένεδος / Bozcaada.