Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Σκούταρι / Üsküdar: Γκράφιτι με θέμα την Έβδομη Τέχνη (το 2017)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH054_012.JPG
Τίτλος
Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Σκούταρι / Üsküdar: Γκράφιτι με θέμα την Έβδομη Τέχνη (το 2017)
Περιγραφή
Ρωμαίικο Σχολείο στο Γενίμαχαλλέ / Yenimahalle του Σκούταρι / Üsküdar φωτ 12. Τμήμα του μεγάλου γκράφιτι στον τοίχο περιμετρικά του σχολείου, απέναντι από την είσοδο του Προφήτη Ηλία. Εικόνα με θέμα την Έβδομη Τέχνη (βλέπε και φωτ 11, 13)
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμιοσύνη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σχολείο.