Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Άνω Σκούταρι / Üsküdar (το 2017)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH054_007.JPG
Τίτλος
Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Άνω Σκούταρι / Üsküdar (το 2017)
Περιγραφή
Ρωμαίικο Σχολείο στο Γενίμαχαλλέ / Yenimahalle του Σκούταρι / Üsküdar φωτ 07. Η τουρκική σημαία στην πρόσοψη καλύπτει την υπέρθυρη επιγραφή «ΑΡΡΕΝΑΓΩΓ» (αρρεναγωγείον).
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμιοσύνη.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σχολείο.