Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_CEM013_001.JPG
Τίτλος
Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
Περιγραφή
Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Üsküdar (στο Bağlarbaşı) φωτ 01.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.