Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Βοτσαλωτό δάπεδο στον βόρειο αυλόγυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_031.JPG
Τίτλος
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Σκούταρι: Βοτσαλωτό δάπεδο στον βόρειο αυλόγυρο
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 31. Έχει σωθεί μόνον αυτό το τμήμα του βοτσαλωτού δαπέδου, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.