Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Δίπλα-δίπλα τα σύγχρονα λατομεία με τα αρχαία και μισοτελειωμένα γλυπτά
[Φωτογραφικό υλικό]

T_MARN_M_PAL_135.jpg
Τίτλος
Στα Παλάτια του Μαρμαρά (το 2001): Δίπλα-δίπλα τα σύγχρονα λατομεία με τα αρχαία και μισοτελειωμένα γλυπτά
Περιγραφή
Παλάτια / Saraylar του Μαρμαρά (οικισμός και λατομεία μαρμάρου στα ΒΔ του νησιού Μαρμαράς / Marmara Adası) φωτ 135. Η αποκάλυψη των 541 αρχαίων και πρωτοβυζαντινών αρχιτεκτονικών μελών, αλλά και των ίδιων των αρχαίων λατομείων, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σύγχρονη εκμετάλλευση των μαρμάρων της περιοχής. Έτσι, σε πολλά σημεία συνυπάρχουν τα νέα νταμάρια με εκείνα της Ύστερης Αρχαιότητας ή με τους σωρούς κιονόκρανων κι άλλων αρχιτεκτονικών μελών, που εγκαταλείφθηκαν πριν από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Μάρμαρο.
Μαρμαρονήσια.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.