Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ότε ήμην παιδίον (2003)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ότε ήμην παιδίον (2003)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Πατριάρχης Βαρθολομαίος (Δημήτριος Χ. Αρχοντόνης), Ότε ήμην παιδίον. Εκθέσεις από την Ε΄ τάξι του Δημοτικού ως την τελευταία του Γυμνασίου, σειρά Σκέψη, Χρόνος και Δημιουργοί (Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003)

ISBN / ISSN
ISBN 960-03-3564-8
Λέξεις - κλειδιά
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Σχολείο.