Κάστρο Μολύβου: Ο πύργος στη Ν-ΝΔ γωνία του εσωτερικού τείχους
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_MOL_C_011.JPG
Τίτλος
Κάστρο Μολύβου: Ο πύργος στη Ν-ΝΔ γωνία του εσωτερικού τείχους
Περιγραφή
Μόλυβος, Κάστρο φωτ 011. Διακρίνεται η εξωτερική πύλη (δεξιά) και η δεύτερη εσωτερική πύλη του κάστρου δίπλα στον πύργο της Ν-ΝΔ γωνίας. Ο πύργος προστατεύει, έχοντας οπτική επαφή, το λιμάνι του οικισμού.
Χρόνος λήψης
23/4/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Γατιλούζοι / Gattilusi, οικογένεια.
Κάστρο.
Λέσβος.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.