Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Το Κιλισέ σοκάκι στα δυτικά του εκκλ. συγκροτήματος
[Φωτογραφικό υλικό]

P1100240a.JPG
Τίτλος
Άγ. Κωνσταντίνος στα Ψωμαθειά, το 2018: Το Κιλισέ σοκάκι στα δυτικά του εκκλ. συγκροτήματος
Περιγραφή
Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη, χριστιανορθόδοξο εκκλ. συγκρότημα στα Ψωμαθειά (Samatya, Koça Mustafa Paşa): Δυτική εξωτ. πλευρά του συγκροτήματος, το Kilise Sokağı και λήψεις από τη Μονή Στουδίου προς το εκκλ. συγκρότημα φωτ 05. Από την κεντρική οδό (την İmrahor İlyasbey Caddesi), που διασχίζει τα Ψωμαθειά με κατεύθυνση Α-Δ, ξεκινάει το Kilise Sokağı (στα δυτικά του εκκλ. συγκροτήματος) που καταλήγει στη Μονή Στουδίου. Το χαμηλό κτίσμα στη δεξιά γωνία ανήκει κι αυτό στον Άγιο Κωνσταντίνο, παρόλο που βρίσκεται εκτός περιβόλου. Στο βάθος διακρίνεται μόλις το ερειπωμένο καθολικό της πρωτοβυζαντινής Μονής Στουδίου.
Χρόνος λήψης
4/2/2018
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.
Ψωμαθειά / Koça Mustafa Paşa / Samatya.