Μήλλας, Αλιεία στην Προποντίδα (2018)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, Αλιεία στην Προποντίδα (2018)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ακύλας Μήλλας, Προποντίδα. Αλιεία, αλιείς (Σύλλογος Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Η Μνημοσύνη έκδοση αρ. 9, με τη φροντίδα των εκδόσεων Μίλητος, Αθήνα 2018)

ISBN / ISSN
ISBN 978-618-5371-00-5
Λέξεις - κλειδιά
Αλιεία, αλιεύματα.
Αντιγόνη / Μπουργκάζαντά, νησί.
Βάρκα.
Βιθυνία.
Βιογραφία.
Βόσπορος.
Βυζαντινές πηγές.
Διατροφή.
Διατροφικός πολιτισμός.
Εικοστός αιώνας.
Επαρχικόν βιβλίον.
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Ζαρίφης Γεώργιος, τραπεζίτης.
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Ήθη, έθιμα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Θεοφάνεια, εκκλ. εορτή.
Ιστιοφόρα.
Ιχθυοπανίδα.
Κειμήλια.
Κύζικος.
Λαζοί.
Μαρμαρονήσια.
Μαύρη Θάλασσα / Εύξεινος Πόντος.
Μητρόπολη Πριγκιποννήσων.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Ναυτόκοσμος.
Πριγκηπόννησα.
Ρωμιοσύνη.
Σχέδια, όψεις.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χάλκη / Χεϊμπελίαντά, νησί.
Χάρτης.
Ψαραγορά.
Ψαράς, ψαράδες.
Ψάρια – θαλασσινά.
Ψαρική.
Ψαρότοποι.