Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
[Φωτογραφικό υλικό]

ALB-K-HORSE-L-2010-001_2018-06-26_06-34-39.JPG
Τίτλος
Όργωμα με ζευγάρι αλόγων στην περιοχή της Κορυτσάς (τον Απρίλιο του 2010)
Περιγραφή
Όργωμα με ζεύγος αλόγων στην περιοχή ανάμεσα στην πόλη Κορυτσά / Korçë και το κεφαλοχώρι Βιθκούκι / Vithkuq της Περιφέρειας Κορυτσάς / Qarku i Korçës (Ν-ΝΑ Αλβανία) φωτ 01. Τα δυο ζωντανά προχωρούν δίπλα-δίπλα συνδεδεμένα μεταξύ τους με τον «ζυγό», ένα δοκάρι στο οποίο στηρίζεται το «σταβάρι», ο ξύλινος άξονας του αρότρου που περνάει ανάμεσά τους και καταλήγει στο «αλετροπόδι» (βλ. και επόμενες φωτ). Τα οδηγεί ο ζευγάς (ή και ζευγολάτης) που βαδίζει σκυφτός, βαστώντας το αριστερό άλογο (το μπροστινό στη φωτ) από το χαλινάρι. Ο άλλος ζευγάς, που ακολουθεί το ζευγάρι και βαστάει τη χειρολαβή, κατευθύνοντας το «αλετροπόδι» για να χωθεί στη γη το υνί, βρίσκεται εκτός φωτ. Διακρίνεται όμως στην άκρη αριστερά το χώμα που έχει σκάψει το υνί και το πετούν τα φτερά.
Χρόνος λήψης
27/4/2010
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αλβανία Νότια.
Άλογο, άλογα.
Γεωργία, γεωργοί.
Υποζύγιο.